Vasculair Spreekuur

Geachte collega's,

De geaccrediteerde nascholingen Vasculair Spreekuur zijn al enkele jaren een groot succes. Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen, onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze. Deze opzet leidt altijd tot een plezierige gedachtewisseling.

De behandeling van de voorgestelde patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom worden voor deze symposia specialisten uit verschillende disciplines uitgenodigd zoals internisten, cardiologen, klinisch geriaters, neurologen, radiologen en vaatchirurgen. Daarnaast worden ook verpleegkundig specialisten en de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten uitgenodigd.

Wij hopen u te ontmoeten op de avond in uw regio!

Met vriendelijke groeten, namens het NVF
Karin Kaasjager
Voorzitter NVF


Deze reeks is mede mogelijk gemaakt:vasculair-spreekuur-2019

 

Download het Programma  Online Inschrijven