Vasculair Spreekuur

Geachte collega’s,

De geaccrediteerde nascholingen Vasculair Spreekuur zijn al enkele jaren een groot succes.

Aan de hand van enkele patiënten die zich op het Vasculair Spreekuur melden, worden aan de deelnemers verschillende vragen voorgelegd over het te voeren beleid. Een panel van deskundigen, onder leiding van een moderator, toetst de suggesties uit de zaal aan het beschikbare bewijs én draagt argumenten aan vóór of tegen een bepaalde keuze.

Deze opzet leidt altijd tot een plezierige gedachtewisseling. Deze panelleden zijn in hun regio de absolute top als het gaat om de vasculaire geneeskunde. De behandeling van de voorgestelde patiënten vereist een multidisciplinaire aanpak. Daarom worden voor deze nascholing specialisten uit verschillende disciplines uitgenodigd zoals internisten, cardiologen, klinisch geriaters, neurologen, radiologen en vaatchirurgen.

Daarnaast worden ook verpleegkundig specialisten en de kader huisartsen hart- en vaatziekten van harte uitgenodigd.

Wij hopen u te ontmoeten op de avond in uw regio.

Hartelijke groet,

Voorzitters Nederlands Vasculair Forum
Dr. Melvin Lefeber (internist-vasculair geneeskundige)
Dr. Germaine Verwoert (cardioloog)


Zie agenda voor data en locaties.

Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door:Download het Programma Online Inschrijven

vasculair-spreekuur-2023